Buenos w Muzeum, czyli X -lecie Magii Tanga

Ach co to był za wieczór. Tańce w klimatach porywistego Tanga Argentina, poezja i wspaniała publiczność.

Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, [...]

Uroczystości patriotyczne na Zamku. Zapraszamy na 2 września!

W hołdzie ofiarom zbrodni niemieckich dokonanych na obywatelach Rzeczypospolitej, uczczenie 40 rocznicy wstąpienia Jana Pawła II na tron Stolicy Apostolskiej oraz upamiętnienie 100 rocznicy [...]

Odpowiedź na zapytania z 27.08.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, [...]

Maluchy odwiedziły Zamek

Dnia 27 sierpnia 2018 r. zaszczyciła nas ważna delegacja. Słuchacze Niepublicznego Żłobka „Smerfuś” w Brzegu. Była to zarazem sąsiedzka wizyta, gdyż placówka ta znajduje się nieopodal Zamku.

Jubileusz powstania Międzynarodowego Festiwalu Kultury Argentyńskiej

Międzynarodowy Festiwal Kultury Argentyńskiej powstał przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Brzegu i Powiatu Brzeskiego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakupu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum [...]

Radość słuchania

Utwory Beethovena, Chopina, Skriabina i Lutosławskiego, fortepianowe sonaty, ballady, etiudy, jedno scherzo i jedna barkarola, sześcioro wykonawców, młodych wirtuozów (uczestników XXV [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum [...]

page 1 of 2