Przetargi

16.09.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Brzeg: Wymiana pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałe części dachu
Muzeum Piastów Śląskich

Plik do pobrania zamieszczamy na stronie Biuletynu informacji publicznej:
http://www.bip.zamek.brzeg.pl/


3.09.2015

Wybór oferty w przetargu na:
„Wymianę pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałych części dachu Muzeum Piastów Śląskich”

Informację o wyborze oferty i pliki do pobrania zamieszczamy na stronie Biuletynu informacji publicznej:
http://www.bip.zamek.brzeg.pl/


12.08.2015

Przetarg nieograniczony na:
„Wymianę pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałych części dachu Muzeum Piastów Śląskich”

Składanie ofert upływa w dniu 28.08.2015r. o godz. 9.00

Pliki do pobrania zamieszczamy na stronie Biuletynu informacji publicznej:
http://www.bip.zamek.brzeg.pl/


24.07.2015
Przetarg nieograniczony na:
„WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WIEŻY ZACHODNIEJ ORAZ REMONT ZABEZPIECZAJĄCY POZOSTAŁYCH CZĘŚCI DACHU MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH”

SKŁADANIE OFERT UPŁYWA W DNIU 10.08.2015R. O GODZ. 9.00

Pliki do pobrania zamieszczamy na stronie Biuletynu informacji publicznej:
http://www.bip.zamek.brzeg.pl/

11.08.2015
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.