„Barok w Brzegu” – nowa wystawa czasowa

Barok – epoka sporów, kontrastów, emocji, ekstrawagancji, napięć religijnych i społecznych. Epoka rewolucyjnych rozwiązań kompozycyjnych, kolorystycznych i matematycznych… Jaki był „Barok w Brzegu”? Zapraszamy Państwa na wystawę, w której, w skrótowej formie, starano się ukazać nieco ponad sto lat działalności artystycznej na terenie miasta targanego przeciwnościami XVII i XVIII wieku. Różne aspekty i różne pola tej działalności miały swoją odmienną specyfikę i dostosowane były do potrzeb miejsc, w których powstawały. Zaowocowało to dużą różnorodnością dzieł i ich urozmaiconą tematyką zamkniętą w trzech dziedzinach: działalności artystycznej na dworze książęcym, na terenie miasta oraz sztuki sakralnej. Na wystawie zobaczyć będzie można m.in.: piastowską biżuterię funeralną z około poł. XVII wieku; graficzne i malarskie portrety książąt, w tym portret Jerzego III spod pędzla Ezechiela Paritusa; miedzioryt Davida Tscherninga ukazujący Castrum Doloris Jerzego IV Wilhelma, czyli ozdobny katafalk, przy którym odprawiano uroczystości żałobne. A ponadto: „Kronikę Bractwa Kurkowego” – słowno-obrazową dokumentację corocznych królewskich konkursów strzeleckich, jakie miały miejsce w Brzegu z przerwami od 1623 aż do 1846 roku; pokrywę chrzcielnicy fundacji D. Biehlera z kościoła św. Mikołaja, czy nie eksponowane nigdy wcześniej obrazy autorstwa J.H. Kynasta, wybitnego malarza śląskiego.

Wystawa czynna jest od grudnia 2021 roku do marca 2022 roku, a wernisaż odbędzie się 14 stycznia o godz. 18.

Barbara Fomicz, kierownik Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, kuratorka wystawy „Barok w Brzegu”

 

Start typing and press Enter to search