Czekamy na decyzję Prezydenta RP. Zamek wraz z Kaplicą św. Jadwigi na liście Pomników Historii

Kompleks, w skład którego wchodzi Zamek Piastów Śląskich i Kaplica św. Jadwigi, znalazł się na ministerialnej liście Pomników Historii. Wszystkie komisje działające w resorcie oraz członkowie Instytutu Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniowali wniosek złożony przez władze Powiatu Brzeskiego. Podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy ma być już tylko formalnością.


Pomnik Historii to najważniejsze wyróżnienie nadawane zabytkom o znaczeniu ponadregionalnym. Obiekty te muszą cechować się dużą wartością historyczną, naukową i artystyczną. Muszą one również posiadać znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego i być utrwalone w świadomości społecznej.
„Poczekajmy jeszcze na podpis prezydenta, dopiero wtedy będziemy mogli świętować – mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to będzie to dla nas zwieńczenie kilkunastu miesięcy pracy i wielkie wyróżnienie. Wystarczy spojrzeć na listę Pomników Historii, żeby uświadomić sobie skalę tego wydarzenia. Nasz zamek będzie widniał na niej obok klasztoru na Jasnej Górze, warszawskiego Traktu Królewskiego i Powązek, zamku w Malborku, archikatedry gnieźnieńskiej, opactwa w Tyńcu, pola bitwy pod Grunwaldem, kopalni w Wieliczce i Bochni oraz poznańskiego i wrocławskiego starego miasta. To jest absolutnie najwyższa półka. Wielkie podziękowania należą się Wojewodzie Opolskiemu Adrianowi Czubakowi, Wicewojewodzie Violetcie Porowskiej i szefowej PiS-u na Opolszczyźnie Katarzynie Czocharze, którzy od początku wspierali nas w naszych staraniach”.

„Dla Zamku Piastów Śląskich status Pomnika Historii to nie tylko bardzo prestiżowe wyróżnienie, to również wymierne korzyści – mówi dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski. Narodowy Instytut Dziedzictwa i inne tego typu instytucje prowadzą szereg akcji promujących zabytki tej rangi, a to przekłada się na liczbę turystów. Ponadto w programach pomocowych, przy ocenie wniosków, przyznawane są im dodatkowe punkty. Łatwiej zatem o pozyskanie środków np. na remonty. Od jakiegoś czasu coraz głośniej mówi się też o ustanowieniu specjalnego programu finansowego przeznaczonego tylko dla Pomników Historii”.

Zamek Piastów Śląskich uznawany jest za jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku. Przebudowany przez włoskich architektów Jakuba i Franciszka Parrów oraz Bernarda Niurona, zyskał m.in. słynną w kraju bramę wjazdową, zdobioną figurami książęcych fundatorów, królów polskich oraz książąt śląskich. „Śląski Wawel” to również nekropola piastowska, z kolekcją sarkofagów prezentowaną w zamkowych piwnicach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brzegu – www.brzeg-powiat.pl

Start typing and press Enter to search