Dni Kultury Kresowej z Muzeum. Przygotowujemy wystawę stałą pn. Archiwum Kresowe

Fotografie, wspomnienia, rzeczy osobiste i inne przedmioty przywiezione przez Kresowian na ziemie zachodnie będą prezentowane na wystawie, którą otworzymy w przyszłym roku – poinformował zebranych Dariusz Byczkowski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich.

To jednak nie wszystko, bowiem sercem wystawy będzie Zamek, natomiast jej duszą  – rzeczy ofiarowane przez Kresowian, bądź nabyte drogą kupna przez Muzeum. Przygotowania są już mocno zaawansowane, a część środków na ten cel przekazał Marszałek Województwa Opolskiego. Wystawa ma bowiem dokumentować losy mieszkańców dawnych Kresów, którzy zasiedlili tereny Opolszczyzny.

– Mam nadzieję, że to najlepsza wiadomość dla Kresowian, którzy wiele lat czekają na miejsce upamiętniające ich historię – mówił Dariusz Byczkowski, podczas Dni Kultury Kresowej. – Wystawa jest potężnym przedsięwzięciem, ponieważ zaprosiliśmy do udziału dawnych mieszkańców Kresów oraz władze gmin niemal z całego województwa, np. Głubczyc czy Opola. Dzięki temu otrzymaliśmy wiele eksponatów.  Odbywa się to pod patronatem pana Marszałka Andrzeja Buły, który przekazał środki na dofinansowanie wystawy. Przekazano nam również wiele cennych eksponatów, wiele także sami zakupiliśmy. Mamy ich tak dużo, że będziemy urządzać wystawy dodatkowe, tzw. czasowe poświęcone osobnym regionom kresów, np. dawnym miastom Kresów. Wystawa jest prawie kompletna. Chcemy uruchomić ją w przyszłym roku w zachodnim skrzydle zamku. Misją Muzeum jest bowiem nie tylko badanie i dokumentowanie dziejów Piastów, ale również i historii Ziemi Brzeskiej. Wiemy wszyscy, co się stało po 1945 roku. Tym ludziom, którzy jechali w wagonach bydlęcych, a następnie tworzyli kulturę ziem zachodnich, polskich ziem zachodnich, należy się upamiętnienie. Dlatego wystawa będzie miała charakter stały. Będzie to bardzo ważny punt oferty naszego Muzeum. Mamy gorącą aprobatę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pan Premier Piotr Gliński jest osobiście zainteresowany tą sprawą.

W uzupełnieniu słów dyrektora Muzeum, przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego podkreślał, że samorząd powiatowy również włącza się w inicjatywę tworzenia kultury kresowej na Ziemi Brzeskiej. Dziękując Kresowianom za wsparcie przedsięwzięcia przekazał kwiaty na ręce Alicji Zbyryt, przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Brzegu oraz Alicji Heflich, członkini Towarzystwa.

Wykład poświęcony terenom Wileńszczyzny wygłosił natomiast Janusz Ireneusz Wójcik, poeta, działacz kultury a przede wszystkim członek Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

 

Start typing and press Enter to search