Finał remontu dachu na Śląskim Wawelu. Inwestycja zrealizowana!

Oficjalnie zakończyliśmy remont dachu na budynku Zamku Piastów Śląskich (10 grudnia). Piszemy – oficjalnie, ponieważ do obioru końcowego robót, jaki miał dzisiaj miejsce przed południem, szykowaliśmy się intensywnie od początku grudnia.

Dlatego z tym większą radością informujemy, że wszystkie prace zostały zrealizowane, a służby obecne na odbiorze nie miały żadnych zastrzeżeń. Na odbiorze obecni byli – ze strony Muzeum oprócz Dyrektora Dariusza Byczkowskiego – Pani Kustosz Anna Techmańska, zastępca Dyrektora Muzeum, Pani Izabela Miazgowska, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Muzeum, ze strony wykonawcy, czyli Konsorcjum firm Dach – Bud Mateusz Glej i Ciesielstwo-Dekarstwo Eugeniusz Ziółkowski – Pan Mateusz Glej, pełnomocnik Konsorcjum i przedstawiciel lidera Konsorcjum, Pan starszy sekcyjny Rafał Dziuba, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Pan inż. Jan Sadowski, prezes zarządu firmy Inwesdim (wykonujący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego), Pan inż. Marek Tenczyński, kierownik budowy oraz Pani Iwona Stopińska – Hryniuk, przedstawiciel Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
W tym miejscu raz jeszcze podziękowania kierujemy w stronę kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Panem Premierem Profesorem Piotrem Glińskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele oraz Panem Wojciechem Kwiatkowskim, Dyrektorem Departamentu Finansowego, Panią Pauliną Florjanowicz, Dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego oraz Panią Anną Stebelską, Naczelnik Wydziału ds. Muzeów – wszystkim wymienionym osobom za ogromne zrozumienie i potrzebę skierowania środków na remont dachu w Piastowskim Wawelu. Ministerstwo przekazało na ten cel 1,9 mln. zł. Całość prac kosztowała blisko 2,2 mln. zł.
 
Dziękuję tą drogą wszystkim innym osobom, których nie wymieniłem, a które to przyczyniły się do sprawnego wykonania inwestycji. Remont trwał 5 miesięcy i 21 dni.

Start typing and press Enter to search