Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum kadencji 2018-2020

Nowa Rada Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu rozpoczęła działalność. Tematyką pierwszego posiedzenia w dniu 28 września 2018 r. były głównie finanse Muzeum, działalność merytoryczna i plany na przyszłość jednostki.

 Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego w skład nowej Rady zostali powołani: Juliusz Adamowski, dr Tadeusz Jurek, Elżbieta Kużdżał, prof dr hab. Stanisław Nicieja, dr hab. Piotr Oszczanowski, Janusz Ireneusz Wójcik, Genowefa Prorok, Romuald Nowak, dr Adam Soćko, Walerian Twardzik i Stanisław Widocki. Członkowie Rady wybrali przewodniczącego, którym został Romuald Nowak. Funkcję zastępcy przewodniczącego będzie pełnić Elżbieta Kużdżał.

Podczas posiedzenia Rada korzystając ze swoich uprawień wskazała Panu Premierowi powołanie dodatkowego członka w osobie ks. profesora Pawła Maniurkę.

 

Start typing and press Enter to search