Kolędowanie z Chórem im. Świętego Maksymiliana

Niedzielny wieczór (21 stycznia) warto było spędzić w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na koncercie kolęd przygotowanym przez Chór im. Świętego Maksymiliana działający przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać, a także zaśpiewać, najbardziej znane kolędy – zarówno te polskie, jak i zagraniczne.


Warto przypomnieć, że Chór im. św. Maksymiliana powstał we wrześniu 1986 roku z inicjatywy księdza prałata Bolesława Robaczka. Dyrygenturę nad nim objęła siostra Stefania Grenda. Skupiła ona wokół swojej osoby wspólnotę parafian, którym bliska była muzyka i chęć bezinteresownego poświęcania swojego czasu dla kultywowania tradycji śpiewu, krzewienia kultury chrześcijańskiej i ubogacania śpiewem liturgii. Po siostrze Stefani Grendzie dyrygenturę przejęła siostra Kazimiera Potok, a od wielu lat grupą dowodzi siostra Anna Majewska.

 

Start typing and press Enter to search