Malarskie wyznania Renaty Szułczyńskiej

„Człowiek niczym kula śniegowa toczy się, zbierając po drodze płaty przeróżnych doświadczeń – wyznaje, opisując swoją twórczość, Renata Szułczyńska, autorka wystawy «To, co nie przemija». – Im więcej nazbiera i zachowa, tym lepiej widzi to, co istotne. W moim życiu wspomniane płaty tworzą kulę wielobarwną. Są w niej kolory intensywne, soczyste, nasycone życiem, ale też o odcieniu smutku i rozczarowania. Dzięki własnym doświadczeniom kreuję mój artystyczny świat. Przeżycia dobre i te o posmaku goryczy są dla mnie istotnym punktem odniesienia. Malując – przetwarzam to, co wypływa ze źródła osobistych zdarzeń oraz świata wyobraźni. […]

Sztuka najlepiej pozwala kształtować myśli i przekazywać je odbiorcy wielowarstwowo. Siłą malarstwa jest kompozycja plam, kolorów, napięć i form utkanych myślą autora. Interpretacja utworu w dużej mierze zależy od wrażliwości i doświadczenia oglądającego”.

Start typing and press Enter to search