Numizmatyczny rarytas

Wszystkich Państwa, a w szczególności miłośników starych medali, chcieliśmy poinformować, że nasza kolekcja numizmatyczna wzbogaciła się o cenny eksponat, który zakupiliśmy niedawno na aukcji Warszawskiego Centrum Numizmatycznego.

Jest to srebrny medal autorstwa Johanna Buchheima, ofiarowany w 1656 r. księciu brzeskiemu Jerzemu III przez Radę Miejską Brzegu, którego awers wypełnia wizerunek księcia na koniu, zaś rewers – panorama miasta Brzegu (jeden z najstarszych znanych widoków miasta). Ściśle rzecz biorąc, jest to drugi egzemplarz tego samego medalu w naszych zbiorach. Pierwszy eksponowany jest od 2008 r. na wystawie stałej: „Mennictwo Piastów” i pochodzi ze zbiorów przedwojennych. Dotychczas mogliśmy go oglądać w gablocie tylko z jednej strony: awers albo rewers. Teraz będzie nam pokazywał równocześnie oba oblicza.

Start typing and press Enter to search