Piórem i pędzlem o Świętej Jadwidze. Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich ogłasza konkurs literacko-plastyczny

Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Dariusz Byczkowski ogłasza konkurs literacko-plastyczny poświęcony postaci św. Jadwigi, księżnej śląskiej, żony Henryka Brodatego, matki Henryka Pobożnego, poległego w bitwie pod Legnicą w 1241 roku.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Obejmuje dwie kategorie: literacką (opowiadanie) i plastyczną (malarstwo, rysunek). Rozgrywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły średnie.

Prace konkursowe w wersji papierowej prosimy przekazywać, pocztą albo osobiście, do 14 września 2018 r. na adres:

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Plac Zamkowy 1

49-300 Brzeg

Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej konferencji historycznej, pod hasłem „Kult św. Jadwigi i Piastowie brzescy”, którą planujemy zorganizować pod koniec września br.

Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom postać tej wybitnej, wykształconej i światłej księżnej, patronki Śląska, której zasługi dla Polski i naszego regionu są nie do przecenienia.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Starosta Brzeski Pan Maciej Stefański.

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych uczestników przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w związku z udziałem w konkursie.

Informujemy, że uczestnicy konkursu powinni wraz z pracami nadesłać/dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, wizerunku) w związku z udziałem w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prezentacji prac artystycznych na wystawie pokonkursowej w zakresie danych wskazanych powyżej oraz promocji tego wydarzenia w mediach oraz na stronie internetowej organizatora konkursu w zakresie wskazanych danych. W przypadku osób do 18 roku życia zgoda taka powinna być wyrażona przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Klauzula informacyjna dotycząca praw jednostki w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu znajduje się na stronie www.zamek.brzeg.pl w zakładce „dla zwiedzających”.

 

 

 

Start typing and press Enter to search