Plaga gradobicia

Plag egipskich, jak wiemy, było dziesięć. Obrazów Pinottiego poświęconych Mojżeszowi jest dwanaście. Z plag, które miały wymóc na Faraonie zgodę na uwolnienie narodu wybranego, włoski malarz zilustrował tylko jedną – gradobicie. Dlaczego taki wybór? Była to plaga siódma. A reprodukcja, zamieszczona poniżej, jest piątą z prezentowanego przez nas cyklu.

Z Wujkowej Biblii wybieramy zaś ten fragment:

„22. I rzekł Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę twą ku niebu, że będzie grad po wszystkiéj ziemi Egipskiéj na ludzie, i na bydło, i na wszystko ziele polne w ziemi Egipskiéj.

23. I ściągnął Mojżesz laskę ku niebu, a Pan dał gromy, i grad, i błyskawice, biegające po ziemi i spuścił Pan grad na ziemię Egipską.

24. A grad i ogień, pospołu zmięszane, padał: i był tak wielki, jaki nigdy przedtem nie był widziany, we wszystkiéj ziemi Egipskiéj, jako naród tamten stanął.

25. I pobił grad we wszystkiéj ziemi Egipskiéj wszystko, co było na polu, od człowieka aż do bydlęcia: i wszelkie ziele polne pobił grad, i wszelkie drzewo krainy połamał”.

[Księgi Exodus, to jest Wtóre Mojżeszowe, rozdział IX, wersety 22-25]

 

Start typing and press Enter to search