Trwają prace konserwatorskie portalu bramy dziedzińca zamkowego

O stanie zaawansowania prac konserwatorskich na portalu bramy dziedzińca zamkowego rozmawialiśmy w trakcie komisji konserwatorskiej pod przewodnictwem Elżbiety Molak, Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pani Dyrektor wraz z Panią Anną Molendą z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu skontrolowały stan realizacji robót, a także zgodność wykonanych działań z programem prac konserwatorskich. Taki dokument stanowi podstawę robót na obiektach zabytkowych i jest wcześniej uzgadniany przez państwowe służby konserwatorskie.
Jednak najważniejszym punktem posiedzenia komisji była analiza wyników badań reliktów polichromii, które przed wiekami zdobiły bramę. Otóż była ona w całości kolorowana, a poszczególne detale miały specjalnie dobraną kolorystykę. Pierwotnie zakładaliśmy bowiem polichromowanie kartuszy herbowych wraz z ornamentyką. Dzisiaj wiemy już – na co wskazują wyniki badań – że zachowało się znacznie więcej śladów kolorystyki, na podstawie których można odtworzyć znacznie więcej elementów stosując techniki historyczne. Jest top dla nas spore zaskoczenie, bowiem nie spodziewaliśmy się, że takich reliktów (pozostałości po kolorystyce) będzie tak dużo.
Specjaliści z OWKZ skłaniają się do rozszerzenia zakresu odtworzenia polichromii i wszystko wskazuje na to, że już za kilka miesięcy będziemy mogli Państwu i wszystkim turystom oferować wrażenia z odnowionego portalu. Dodatkowo zdobionego w taki sposób, jak to miało miejsce w XVI w.
Aktualnie będą prowadzone dalsze prace inwentaryzacyjne pozwalające określić szczegółowo kolorystykę bramy. Pewne propozycje zostały przedstawione przez wykonawcę prac – firmę Secco z Krakowa. W galerii zdjęć przedstawiamy niektóre z nich. Proszę obejrzeć.
Termin wykonania całości konserwacji bramy wraz z polichromowaniem to 24 października.
Całość prac finansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Start typing and press Enter to search