Z Nowego Jorku do Brzegu

Nasze Muzeum wzbogaciło się o nowy eksponat związany z brzeską historią.

Jak pisze darczyńca, pan mecenas Przemysław Jan Bloch z Nowego Jorku, jest to „rysunek autorstwa Fritza Zastraua, znanego architekta i Tajnego Radcy Budowlanego Prus, wykonany w Brzegu w 1859 r., a prawdopodobnie przedstawiający plebanię kościoła katolickiego w Stobrawie k. Brzegu z czasów jego pierwszego proboszcza, Ernsta Wolffa”. Uroczy ten obrazek (21,5x24cm), jak dowiadujemy się od darczyńcy, „wisiał do 1945 r. na ścianie jednego z mieszkań w Brzegu”.

Rysunek Zastraua znalazł się w zbiorach Fundacji Blochów, założonej w 2006 r. Jej „głównym celem – informuje mecenas Bloch − jest pomoc w restytucji zabytków i przedmiotów dziedzictwa narodowego, utraconych przez Polskę w wyniku zawieruchy dziejowej”.

Nie tylko książki mają swoje historie, jak głosi klasyczne porzekadło, mają je także obrazy, jak ten, który właśnie przywędrował do Brzegu aż zza Oceanu.

Start typing and press Enter to search