INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018r. [...]

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 03.09.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu [...]

Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, [...]

Odpowiedź na zapytania z 27.08.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, [...]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakupu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum [...]

Przez
w
Napisano

PORTRETY I PEJZAŻE. WYSTAWA MALARSTWA JANUSZA MYRNY

Zapraszamy do obejrzenia wystawy malarstwa Janusza Myrny. Ten psycholog i pedagog, a obecnie student wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych prezentuje w salach Muzeum obrazy olejne przedstawiające [...]

Przez
w
Napisano

Wystawy czasowe: „TAM GRÓB TWÓJ, GDZIE SERCE TWOJE”

Wystawa pt. „Tam grób twój, gdzie serce Twoje. Niezwykłe losy Bordynowskiej Pani”, udostępniona przez Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, jest wynikiem badań prowadzonych przez zespół archeologów, [...]

Kolędowanie z Chórem im. Świętego Maksymiliana

Niedzielny wieczór (21 stycznia) warto było spędzić w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na koncercie kolęd przygotowanym przez Chór im. Świętego Maksymiliana działający przy parafii pw. [...]

page 1 of 2