DZIAŁ OŚWIATOWY I WYDAWNICTW

Programuje i koordynuje  działania oświatowo-upowszechnieniowe i wydawnicze oraz  prace związane z promocją Muzeum.

Realizuje ekspozycje czasowe. Sprawuje nadzór nad eksploatacją wystaw stałych i czasowych oraz opiekę nad depozytami od osób prywatnych.

Gromadzi  zbiór „Archiwum Kresowe” dokumentujący, opisujący losy Polaków przesiedlonych po 1945r. z Kresów II Rzeczypospolitej  do Brzegu i miejscowości na terenie powiatu brzeskiego.

Redaguje rocznik „Brzeskie Studia Muzealne”.

Kierownik działu: st. kustosz mgr  Teresa Piasecka

tel.: +48 77 401 91 18
e-mail: oswiatowy@zamek.brzeg.pl

Start typing and press Enter to search