QR Code

Data

18 Wrz 2022

Czas

18:00 - 19:00

Zapraszamy na Wieczór Lisztowski

Wracają Wieczory Lisztowskie. Najbliższy czeka nas w niedzielę (a nie w sobotę, jak dotychczas bywało), 18 września, godz. 18.00. Wystąpi Roman Salyutov z pianistycznym repertuarem, na który złożą się kompozycje Chopina, Brahmsa, Liszta i Webera. A słowo o tej muzyce wygłosi, jak zawsze, Juliusz Adamowski, organizator Wieczorów Lisztowskich.

Przypominamy też o wernisażu, który wydarzy się w przerwie koncertu. Chodzi o „Portret Młodzieńca” Rafaela Santi – naukową rekonstrukcję konserwatorską tego dzieła, autorstwa dr. Łukasza Nawrockiego.

Roman Salyutov – pianista, dyrygent, muzykolog i organizator życia muzycznego, urodził się w 1984 r. Studia muzyczne w zakresie fortepianu i dyrygentury odbył w Państwowym Konserwatorium im. M. Rimskiego Korsakowa w Sankt Petersburgu (dyplom z wyróżnieniem w 2008 r.) oraz w Hochschule für Musik und Tanz w Köln (dyplom mistrzowski z wyróżnieniem w 2010 r.). Doktorat w zakresie muzykologii uzyskał w 2011 r. na Uniwersytecie w Paderborn.

Bardzo bogata działalność artystyczna Salyutowa obejmuje występy solistyczne, kameralne i symfoniczne na terenie Austrii, Litwy, Szwajcarii, Polski, Węgier, Włoch, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Koncerty artysty są często entuzjastycznie recenzowane w prasie niemieckiej. Jego ogromny repertuar pianistyczny składa się z około 400 utworów ponad 40 kompozytorów od epoki baroku do współczesności. Imponujący jest również jego repertuar dyrygencki zawierający m.in. ponad 50 symfonii, msze, oratoria, kantaty i muzykę programową (m.in. Liszt – Symfonia „Faust” i „Preludia” wg Lamartine’a, Berlioz – Symfonia fantastyczna i Harold w Italii, Rimski-Korsakov – Scheherazada).

Od roku 2013 Roman Salyutov jest Głównym Dyrygentem Orkiestry Symfonicznej w Bergisch Gladbach (koło Köln). W 2018 r. założył pierwszą niemiecko-izraelską orkiestrę „Yachad Chaber Orchestra”, która występowała w Australii, Francji, Litwie, Niemczech i w Polsce.

Od ponad 10 lat prowadzi w różnych ośrodkach kulturalnych w Niemczech cykl koncertowy „Dzieła Wielkich Kompozytorów”. Jako muzykolog występuje z wykładami w uczelniach niemieckich i zagranicznych. W latach 2016-2018 był profesorem międzynarodowych mistrzowskich kursów pianistycznych w Japonii, Polsce (we Wrocławiu), Nowej Zelandii i Meksyku.

Roman Salyutow kieruje działalnością stowarzyszenia kulturalnego Musik- und KulturFestival GL e. V. w Bergisch Gladbach, realizującego różne wydarzenia muzyczne o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.

Podczas pandemii koronawirusa Covid-19 regularnie organizował i realizował w różnych regionach Niemiec koncerty kameralne i symfoniczne na wolnym powietrzu transmitowane online. W ramach ogólnoniemieckiego festiwalu „1700 lat życia żydowskiego w Niemczech” w 2021 r. zrealizował kilka koncertów, odczytów i wystaw. W maju 2022 r. udało mu się wreszcie zrealizować wielokrotnie przekładany projekt operowy „Zemsta nietoperza” Johanna Straussa i poprowadził w teatrze miejskim w Bergisch Gladbach cztery spektakle tej Opery.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search