Husaria – broń wschodnia

Husaria – broń wschodnia” – wystawa z prywatnych kolekcji, jest niewątpliwie nie lada wydarzeniem.

Prezentacja XVII-wiecznych militariów ma, jak twierdzą znawcy tematu, wymiar, jakiego nie powstydziłyby się muzea narodowe. Husaria była dumą oręża polskiego XVI i XVII wieku, wielokrotnie stawała się zwycięskim argumentem bitewnym, decydującym ciosem pancernym. Jej szarże przesądziły m.in. losy bitew pod Mohylewem, Kircholmem, Chocimiem czy wreszcie, na oczach całej Europy, pod Wiedniem. Formacja ta była wyłącznie polską specjalnością i zarazem świadectwem otwartości Rzeczpospolitej na cenne wpływy kulturowe płynące z zewnątrz, także z muzułmańskiego wschodu. Husaria była więc przez wieki symbolem militarnej potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dumą Polaków – tych współczesnych i późniejszych wnuków. Wystawa prezentuje także militaria Turcji, Persji i Indii, ponieważ broń wschodnia była nierozerwalnie związana z kulturą oręża polskiego.

Otwarcie wystawy nastąpi w sobotę 20 października w przerwie koncertu Lisztowskiego, który rozpoczyna się o godz. 18.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Start typing and press Enter to search