Informacja Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznych  o wartości równej lub przekraczającej 30 tys. euro

Brzeg, dn. 31.01.2020 r.

 

 

Informacja Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznych  o wartości równej lub przekraczającej 30 tys. euro

 

 

Działając na podstawie art. 13 i art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich, jako Zamawiający, informuje, iż na dzień 31 stycznia 2020 r. Muzeum Piastów Śląskich nie planuje udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczający kwotę 30 tys. euro w roku 2020 r.

 

 

Start typing and press Enter to search