Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”

Plik do pobrania:

Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08.2018 r.

Start typing and press Enter to search