Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 03.09.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadaniu pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017 r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łączne) masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Start typing and press Enter to search