Oferta komercyjna

Na podstawie Statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu § 18. pkt 1.

Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

  1. wynajmu pomieszczeń i dziedzińca zamkowego,
  2. obsługi zleconych nadzorów archeologicznych,
  3. wykonywania zleconych prac konserwacji zabytków,
  4. usług kserograficznych i transportowych,
  5. sprzedaży wydawnictw i pamiątek własnych oraz przyjętych w komis,
  6. zleconych konsultacji i opinii naukowych,
  7. przygotowania, udostępniania a także wypożyczania zbiorów.