„Memoriae Piastorum Principum Silesiae” (podziemia)

Na wystawie: sarkofagi Piastów z brzeskiej nekropolii piastowskiej, płyty nagrobne średniowiecznych Piastów śląskich oraz druki poświęcone pochówkom Piastów śląskich, zawierające m.in. kazania wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych. Eksponowane są  m.in.: drzewo genealogiczne Regia Antiquissima Piastea Stupis Sceptra Polonia et Silesia… z 1722 r., kopie rzeźb pary książęcej z bramy zamkowej – Jerzego II i jego małżonki Barbary, wykonane w 1941 r. i szesnastowieczna rzeźba ulubionego psa ks. Jerzego II.

„Paradne zbroje i ubiór Piastów śląskich XIII – XVII w.” (parter)

W oryginalnych renesansowych wnętrzach zamku zachowały się m.in. portale i fragmenty polichromii z XVI w., przedstawiające drzewo genealogiczne ks. Jerzego II i ks. Barbary oraz metryki kilkorga dzieci tej pary.  Prezentowane są tu rekonstrukcje strojów i zbroi wybranych Piastów śląskich i brzeskich.

Część ekspozycji wypełniają zbiory archeologiczne oraz makieta Ryczyna – średniowiecznej osady obronnej, makieta XVII/XVIII-wiecznego miasta Brzegu i militaria.

„Malowane dzieje Polski” (I piętro)

Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, kolekcji prywatnych oraz zasobów własnych Muzeum. Eksponowane są oryginalne dzieła Jana Styki: Polonia /Muzeum Narodowe we Wrocławiu/– obraz określany malowanym poematem narodowym, Grunwald (jeden ze szkiców; kolekcja prywatna) i Madonna Majowa /Muzeum Narodowe we Wrocławiu/ oraz Wojciecha Kossaka Odwrót Napoleona spod Moskwy /kolekcja prywatna/. Obok Tablicy polskich powstań narodowych prezentowane są dawne i współczesne monety, medale, medaliki i numizmaty kolekcjonerskie, odnoszące się do ważnych wydarzeń w dziejach naszego kraju i historii godła polskiego.

„Z przeszłości i tradycji Piastów śląskich” (I piętro)

Ekspozycja poświęcona Piastom śląskim, wypełniona  drzewami genealogicznymi Piastów śląskich i ich wizerunkami oraz dokumentami, pieczęciami i bogatą kolekcją numizmatów (dawnych, wśród których występują rzadkie, niezwykle cenne egzemplarze i współczesnych). Ponadto obejrzeć można kolekcję mebli, głównie renesansowych i neorenesansowych /ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu/  oraz dopełniające wystawę repliki dwóch renesansowych pieców kaflowych.

Obrazy Giovanniego Pinottiego (I piętro)

Powstały w 1545 r. cykl  dwunastu obrazów opowiadających historię Mojżesza, autorstwa włoskiego malarza Giovanniego Pinottiego.

Sztuka śląska XV-XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Wystawa ukazuje główne tendencje artystyczne i kierunki rozwoju definiujące gotycką, renesansową i barokową sztukę śląską, prezentuje dzieła powstałe pod wpływem reformacji, humanizmu i kontrreformacji.
Eksponowaną kolekcję tworzą m. in.: piętnastowieczna, monumentalna GRUPA UKRZYŻOWANIA z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, nastawa ołtarzowa ze sceną POKŁONU TRZECH KRÓLI /pocz. XVI w./ z kościoła Najświętszej Marii Panny w Wojanowie, bogaty zbiór renesansowych /głównie wrocławskich/ epitafiów protestanckich, szesnastowieczne portrety, interesujące siedemnastowieczne rzeźby z cysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu oraz znaczące dzieła Michaela Leopolda Willmanna, najwybitniejszego malarza śląskiego baroku. Rzeźbę z I poł. XVIII w. reprezentują dzieła Thomasa Weissfelda, Johanna Christopha Kӧnigera i artystów tworzących pod wpływem praskim: Johanna Georga Urbanskiego, Johanna Jacoba Bauera.
Wystawa jest dopełnieniem galerii sztuki średniowiecznej i nowożytnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Start typing and press Enter to search