Co nowego

22.10 2016 „Wieczory Lisztowskie”.
ALEKSIEJ ORŁOWIECKI – Recitale fortepianowe
w 205 rocznicę urodzin F. Liszta i w 167 rocznicę śmierci F. Chopina

„WYSTAWA POŚWIĘCONA 100. ROCZNICY ŚMIERCI ŚW. BRATA ALBERTA I 30-LECIU KOŁA BRZESKIEGO  TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA”.
Wystawa przedłużona do 23.10.2016r.

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI. KRONIKARZE PISZĄ
/czynna: marzec – październik 2016/Zamek Piastów Śląskich
w Brzegu wśród laureatów
plebiscytu magazynu National Geographic Traveler
„7 Nowych Cudów Polski 2013″