Wystawy czasowe

„600-LECIE KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W BRZEGU. 500-LECIE REFORMACJI”.
Wystawa czynna do 30.10. 2017r.