Dział Biblioteczny

W Dziale Bibliotecznym Muzeum Piastów Śląskich czeka na Ciebie niezwykła skarbnica wiedzy, historii i literackich skarbów.

Informacje powiązane

Wróć do strony: Działy naukowe

Księgozbiór Biblioteki Fachowej Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu liczy ponad 40 000 jednostek ewidencyjnych. Zbiory podzielone są na 4 zespoły: Druki Zwarte, Czasopisma, Zbiory Specjalne i Pomoce Wystawiennicze.

Druki Zwarte liczą ponad 12.000  vol. są to głównie książki z zakresu historii powszechnej , historii Polski, dziejów Śląska , dziejów Piastów, z zakresu historii sztuki, archeologii, numizmatyki.

Czasopisma liczą ponad 4000 vol., oprócz współcześnie wydawanych periodyków gromadzone są dzienniki wydawane w Brzegu przed II wojną światową , np. „Brieger Zeitung”, „Briegisches Wochenblatt”, „Brieger Kreis = Blatt”,”Briegischer Erholungen”,„ Brieger Morgenzeitung” ,”Briegische Briefe”.

Zbiory Specjalne  liczą ponad 12 000 pozycji. Znajdują się tu Starodruki, Rękopisy,  Kartografia,  Pocztówki.

Wśród rękopisów szczególne miejsce zajmuje pergaminowy manuskrypt z I poł. XIV w. -„Ewangeliarz ze zbiorów ks. Ludwika I”, książę ten zgromadził jeden  z największych na terenie ziem polskich świecki księgozbiór okresu średniowiecza, który przekazał testamentem ufundowanej przez siebie kolegiacie zamkowej.

Starodruki to kolejny wyjątkowo cenny zespół,  wyróżnić możemy te które wchodziły w skład Biblioteki Piastowskiej (Bibliotheca Piastorum Bregensis albo Bibliotheca Gymansii Illustris Bregensis powstała w 1569 r. na podstawie decyzji  Jerzego II księcia Legnicy i Brzegu), znajdują się tu starodruki z zakresu filozofii, astrologii, historii, farmacji, inżynierii wojskowej.

Cenny zbiór stanowią starodruki  brzeskie  w języku polskim   - np. kancjonały, modlitewniki, katechizmy, „Kazania albo wykłady porządne księdza Samuela Dambrowskiego”.

Chlubą biblioteki są druki kondolencyjno-żałobne związane ze śmiercią i  pochówkami, książąt legnicko-brzeskich oraz ich żon.

Biblioteka posiada bezcenny zbiór map i atlasów: H.Hommanianis  -”Atlas Silesiae..”, T. Mayer- „Le Duche' de Silesie”, J.Scultetus- „Ducatus Silesiae Grotganus”, M.Helwig -„Silesiae Typus Descriptus, „Silesia Ducatus”.

Zbiór pocztówek wydanych w latach 1893 -1945 r. liczy ponad 800 nr inwentarzowych. Brzeskie pocztówki obejmują wszechstronną tematykę wizerunkową, są  to umieszczane na kartach pocztowych: panoramiczne ujęcia całego miasta lub jego fragmentów, ulice, pojedyncze budynki, ich wnętrza oraz wyposażenie, jak również urbanistyczne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, w tym zieleń i parki, urządzenia techniczne. Do osobliwości należą pocztówki drukowane na niebieskim tle tzw. księżycowe (panorama Brzegu zza Odry, zamek), a także podświetlane (ratusz).

Pomoce wystawiennicze liczą ponad 12 000 tys. jednostek. Znajdują się tu zdjęcia, negatywy i diapozytywy.

Cennym źródłem ikonograficznym są zdjęcia pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Ilustrują codzienność miasta, życie rodzinne mieszkańców, prezentują zatrzymane w obiektywie znane miejsca, panoramy Brzegu, obiekty architektoniczne. Na przełomie wieków w Brzegu funkcjonowało ponad 40 zakładów fotograficznych. Rarytasem jest zdjęcie z 1932 r., które otrzymało prestiżową nagrodę w konkursie Kodaka w  Stanach Zjednoczonych.

Wyjątkowo cenne są negatywy szklane z przełomu XIX /XX wieku dokumentujące życie ówczesnego Brzegu.

Księgozbiór powiększany jest poprzez zakupy, dary i wymianę wydawnictw, głównie z muzeami, bibliotekami i stowarzyszeniami.

Księgozbiór służy przede wszystkim pracownikom naukowym Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Wykorzystywany jest do naukowego opracowania zabytków.

Zbiory udostępniane są również innym muzealnikom, pracownikom naukowym, studentom a także przewodnikom, kuratorom wystaw.

Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w czytelni.

Biblioteka posiada księgozbiór podręczny składający się ze słowników, encyklopedii ogólnych i specjalistycznych. Dysponuje słownikami biograficznymi, herbarzami oraz literaturą z zakresu muzealnictwa.

W ramach zespołu Archiwalna Dokumentacja Działalności Kulturalno-Oświatowej MPSL gromadzone są materiały archiwalne dokumentujące działalność Muzeum.

W Bibliotece dostępny jest katalog kartkowy-alfabetyczny dla wszystkich istniejących zespołów.

Część zbiorów bibliotecznych (starodruków) została zdigitalizowana i jest dostępna w  ramach Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Informacje kontaktowe
Dane personalne:
mgr Małgorzata Młynarska (kustosz) Kierownik Działu
Telefon kontaktowy
+48 77 401 91 06
Adres email:
biblioteka@zamek.brzeg.pl
Adres email:
malgorzata_mlynarska@o2.pl

Organizatorzy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorząd Województwa Opolskiego Powiat Brzeski

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!