Oferta edukacyjna

Dzięki naszym programom edukacyjnym uczniowie mają możliwość zgłębiania tajemnic zamku, poznawania piękna sztuki i odkrywania fascynujących faktów związanych z przeszłością. Zwiedzaj i ucz się w przyjaznej i inspirującej atmosferze Muzeum Piastów Śląskich!

Informacje powiązane

Odkryj tajemnice Zamku Piastów Śląskich w Brzegu!

Muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne adresowane  do dzieci przedszkolnych,  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz seniorów.

Zindywidualizowane zajęcia  służą zdobywaniu i pogłębianiu  wiedzy na temat dziejów miasta,  piastowskiej przeszłości Śląska, źródeł historycznych, interpretacji  dzieł sztuki gotyckiej, renesansowej i barokowej, bliższemu poznaniu zbiorów muzealnych.

Spotkania edukacyjne,  prowadzone w formie lekcji muzealnych, w atrakcyjny sposób wzbogacają  treści  ujęte w  podstawach programowych nauczania  języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze, a wykłady systematyzują  wiedzę z zakresu sztuki i dziedzictwa historycznego.

Muzeum oferuje także  zajęcia warsztatowe  poświęcone  różnym dyscyplinom artystycznym, rozbudzające  zainteresowania technikami  twórczej  wypowiedzi, inspirujące do samodzielnych poszukiwań  artystycznych.

Informacje powiązane

Organizatorzy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorząd Województwa Opolskiego Powiat Brzeski

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!