Oferta edukacyjna

Dzięki naszym programom edukacyjnym uczniowie mają możliwość zgłębiania tajemnic zamku, poznawania piękna sztuki i odkrywania fascynujących faktów związanych z przeszłością. Zwiedzaj i ucz się w przyjaznej i inspirującej atmosferze Muzeum Piastów Śląskich!

Informacje powiązane

Odkryj tajemnice Zamku Piastów Śląskich w Brzegu!

Muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne adresowane  do dzieci przedszkolnych,  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz seniorów.

Zindywidualizowane zajęcia  służą zdobywaniu i pogłębianiu  wiedzy na temat dziejów miasta,  piastowskiej przeszłości Śląska, źródeł historycznych, interpretacji  dzieł sztuki gotyckiej, renesansowej i barokowej, bliższemu poznaniu zbiorów muzealnych.

Spotkania edukacyjne,  prowadzone w formie lekcji muzealnych, w atrakcyjny sposób wzbogacają  treści  ujęte w  podstawach programowych nauczania  języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze, a wykłady systematyzują  wiedzę z zakresu sztuki i dziedzictwa historycznego.

Muzeum oferuje także  zajęcia warsztatowe  poświęcone  różnym dyscyplinom artystycznym, rozbudzające  zainteresowania technikami  twórczej  wypowiedzi, inspirujące do samodzielnych poszukiwań  artystycznych.

Informacje powiązane

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!