Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Przejdź przez progi Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, aby doświadczyć wyjątkowego piękna i mistrzowskiego kunsztu.

Informacje powiązane

Wróć do strony: Działy naukowe

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu zajmuje się sztuką i twórczością artystyczno- użytkową związaną z mecenatem Piastów Śląskich, regionalną społecznością Ziemi Brzeskiej oraz funkcjonowaniem tradycji piastowskiej.
Faktyczna liczba zabytków w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego przekracza 3 tys. sztuk. W obrębie ogólnej liczby wszystkich pozycji inwentarzowych ponad połowa wpisów odpowiada szeroko rozumianemu rzemiosłu artystycznemu, w tym meblom, ceramice, porcelanie i szkłu, materiałom oświetleniowym, drobnym przedmiotom tekstylnym, zegarom, kaflom i innym. W drugiej części wyróżnić możemy pozycje odpowiadające malarstwu (tablicowemu i olejnemu na różnorodnym podobraziu), grafice i rysunkowi, oraz rzeźbie o różnej technice i materiale.
Wśród cennych obiektów o proweniencji piastowskiej, bądź związanych z rodziną książęcą, wymienić należy sarkofagi oraz wyjątkową biżuterię funeralną pochodzącą z sarkofagów piastowskich i srebrny pas należący najprawdopodobniej do ks. Doroty Sybilli. Zbiór powiększają również obrazy oraz grafiki ukazujące książąt i księżne, w tym portret ks. Jerzego III autorstwa Esechiela Paritiusa, czy rzeźby pochodzące z terenu zamku (kamienne lwy, portret psa ks. Jerzego II i inne).

Wśród zabytków świadczących o przeszłości Brzegu szczególnie warte uwagi są unikatowe grafiki ukazujące Brzeg, obiekty historyczne i przedmioty luksusowe związane z funkcjonowaniem lokalnej społeczności miejskiej jak np. dwutomowa Kronika Bractwa Kurkowego, pruski wystrój rzeźbiarski sali rajców z brzeskiego ratusza czy srebrna cukiernica będąca własnością fabrykanckiej rodziny Mollów. Wspomnieć również należy o najstarszym zachowanym zabytku pochodzącym z terenu Brzegu- romańskiej skrzyni ze schyłku XII wieku. Do tej grupy zabytków zaliczymy również obiekty, które powstały w brzeskich zakładach, takie jak np. pianina pochodzące z miejscowej fabryki, porcelanowy serwis z manufaktury Teichelmanna, matryce do pierników i inne.
Całą osobną grupę zabytków tworzą obiekty sakralne – pochodzące zarówno z kościołów miejskich jak i wiejskich, z okolic Brzegu. Wspomnieć tu należy o pokaźnych rozmiarów zbiorze rzeźb i dekoracji rzeźbiarskich stanowiących pierwotnie prospekt organowy z kościoła św. Mikołaja w Brzegu, autorstwa Jana Jakuba Bauera czy jeden z najstarszych w regionie fresków (w postaci transferu na płótnie) z początku XV wieku. Odnajdziemy tu również przykłady malarstwa tablicowego, a także bogaty zbiór rzeźb.

Informacje kontaktowe
Dane personalne:
mgr Barbara Fomicz (kustosz) Kierownik Działu
Dostępność czasowa pracownika:
Dłuższa nieobecność w pracy; tymczasowe obowiązki opiekuna zbiorów pełnią: dr Andrzej Peszko (Pełnomocnik Dyrektora MPŚl ds. utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu), mgr Michał Plutarski (Główny Inwentaryzator Zbiorów) oraz mgr Karolina Jarkiewicz (Konserwator) - kontakty do ww. pracowników w osobnych zakładkach
Telefon kontaktowy
+48 77 401 91 12
Adres email:
sztukampsl@gmail.com

Organizatorzy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorząd Województwa Opolskiego Powiat Brzeski

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!