Sztuka śląska XV-XVIII w. ze zbiorów muzeum narodowego we Wrocławiu

Informacje powiązane

Wróć do strony: Wystawy stałe

Sztuka śląska XV-XVIII w. ze zbiorów muzeum narodowego we Wrocławiu

Wystawa ukazuje główne tendencje artystyczne i kierunki rozwoju definiujące gotycką, renesansową i barokową sztukę śląską, prezentuje dzieła powstałe pod wpływem reformacji, humanizmu i kontrreformacji.

Eksponowaną kolekcję tworzą m. in.: piętnastowieczna, monumentalna GRUPA UKRZYŻOWANIA z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, nastawa ołtarzowa ze sceną POKŁONU TRZECH KRÓLI /pocz. XVI w./ z kościoła Najświętszej Marii Panny w Wojanowie, bogaty zbiór renesansowych /głównie wrocławskich/ epitafiów protestanckich, szesnastowieczne portrety, interesujące siedemnastowieczne rzeźby z cysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu oraz znaczące dzieła Michaela Leopolda Willmanna, najwybitniejszego malarza śląskiego baroku. Rzeźbę z I poł. XVIII w. reprezentują dzieła Thomasa Weissfelda, Johanna Christopha Kӧnigera i artystów tworzących pod wpływem praskim: Johanna Georga Urbanskiego, Johanna Jacoba Bauera.

Wystawa jest dopełnieniem galerii sztuki średniowiecznej i nowożytnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Magia. Chwile. Historia. Galeria zdjęć wystawy

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!