Inwestycje

Informacje powiązane

Wróć do strony: Zamek

Projekty finansowane przez MKiDN


belka z logotypai w tym mpsl.jpg 1.64 MB

"Remont dachu na budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu"


Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1.900.000 zł  
Całkowita wartość: 2.189.400 zł  


belka z logotypai na www.jpg 1.46 MB


"Wykonanie dźwigu towarowo-osobowego (windy) w wieży skrzydła wschodniego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na demontażu dotychczasowego urządzenia oraz na dostawie wraz z montażem nowego dźwigu i wykonaniem dokumentacji technicznej inwestycji"


Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 110.577,00 zł 
Całkowita wartość: 110.577,00 zł  


belka z logotypai na www.jpg 1.46 MB

"Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego oraz wykonaniem dokumentacji projektowej i technicznej systemów zabezpieczenia jednostki"

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 264.240,00 zł 
Całkowita wartość: 264.240,00 zł belka z logotypai na www.jpg 1.46 MB

"Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamku Piastów Śląskich w Brzegu" 


Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 509.709,13 zł 
Całkowita wartość: 509.709,13 zł 


belka z logotypai na www.jpg 1.46 MB

"Konserwacja i renowacja renesansowego portalu bramy dziedzińca zamkowego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu" 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 186.580, 52 zł 
Całkowita wartość: 186.580, 52 zł 

.

„Prace rozbiórkowo-porządkowe i nadzór archeologiczny wraz z badaniami wyprzedzającymi w ramach przebudowy dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu dla utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów”


Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1 622 935, 42 zł
Całkowita wartość: 1 632 935, 42 zł


.

"Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Prace rozbiórkowo-porządkowe wraz z nadzorem archeologicznym i badaniami wyprzedzającymi”

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 219 861,61 zł
Całkowita wartość: 219 861,61 zł


.
"Zakup kolekcji uzbrojenia nowożytnego - wschodniego i zachodnioeuropejskiego, w celu wzbogacenia zbiorów Działu Dziedzictwa i Kultury Kresów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu pod kątem ekspozycji: Na rubieżach Rzeczpospolitej. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy"


Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 5 155 182 zł
Całkowita wartość: 5 300 182 zł


Organizatorzy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorząd Województwa Opolskiego Powiat Brzeski

Patroni medialni

Media, które objęły patronatem medialnym wydarzenia organizowane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

TVP3 Opole Radio Opole Portal internetowy brzeg24 Panorama Powiatu Brzeskiego

Powodzenie!

Niepowodzenie!