Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Przygotowujemy badania archeologiczne i prace wyburzeniowe zbędnych obiektów

Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Przygotowujemy badania archeologiczne i prace wyburzeniowe zbędnych obiektów

Ogłosiliśmy przetarg na zamówienie publiczne, tj. prace porządkowe, rozbiórkowe i archeologiczne na terenie dawnego Gimnazjum Piastowskiego.

Data publikacji:

Ogłosiliśmy przetarg na zamówienie publiczne, tj. prace porządkowe, rozbiórkowe i archeologiczne na terenie dawnego Gimnazjum Piastowskiego. Szczegóły znajdą Państwo na www.bip.zamek.brzeg.pl, tam jest też link do Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych z projektami, SWZ i innymi dokumentami wymaganymi przepisami umożliwiającymi wykonawcom złożenie oferty.

Prace w całości finansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szukamy wykonawcy zadania. Wykonawcy mogą składać oferty do 7 czerwca do godz. 10.00. za pośrednictwem portalu UZP. Wszystko odbywa się elektronicznie.

Większość prac obejmuje tzw. działania archeologiczne (2/3), a 1/3 są to prace rozbiórkowe (m.in. łącznika prowadzącego z Gimnazjum do przyległych obiektów.

Przypominam, że aktualnie trwa opracowywanie programu funkcjonalno — użytkowego dla obiektu. Dokument będzie gotowy w sierpniu i posłuży jako baza do opracowania projektów budowlanych na realizację inwestycji.

Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!