Odznaka krajoznawcza „Zamki i Pałace na Śląsku Opolskim”

Odznaka krajoznawcza „Zamki i Pałace na Śląsku Opolskim”

Szanowni Turyści, przekazujemy Państwu informację od Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Opolu, która ustanowiła odznakę krajoznawczą „Zamki i Pałace na Śląsku Opolskim”. Aby ją zdobyć, turyści muszą odwiedzić szereg miejsc na Opolszczyźnie. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu oczywiście został włączony na listę obiektów wymaganych do odwiedzenia przez zdobywców odznaki.

Data publikacji:

Wykaz obiektów wymaganych do zwiedzenia

1. Zamek w Mosznej

2. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

3. Pałac Sulisław

4. Pałac Jakubus w Jakubowicach

5. Pałac w Pawłowicach

6. Zespół pałacowo-parkowy w Tułowicach

7. Zamek w Niemodlinie

8. Zamek Górny w Opolu

9. Zamek w Rogowie Opolskim

10. Zamek w Głogówku

11. Zamek w Otmuchowie

12. Pałac w Większycach

13. Pałac w Kamieniu Śląskim

14. Wieża Piastowska w Opolu

15. Pałac Biskupi w Nysie

 

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

„Zamki i pałace na Śląsku Opolskim”

1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

2. Odznaka jest jednostopniowa.

3. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie wszystkich obiektów zawartych w Załączniku.

4. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

5. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, prowadzona w dowolnej formie lub z wykorzystaniem książeczek turystyki kwalifikowanej. Kronika powinna zawierać podstawowe dane osobowe zwiedzającego, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i rok urodzenia. Wycieczki powinny być opatrzone datą, a także potwierdzeniem ich odbycia poprzez wklejenie biletu, zdjęcia na tle zwiedzanego obiektu, odbicia pieczęci lub uzyskanie podpisu członka kadry programowej PTTK.

6. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat weryfikacyjny odznak krajoznawczych przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego.

7. Odznaka jest odpłatna. Dopuszcza się sprzedaż odznaki w celach kolekcjonerskich.

8. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Barlickiego 2A, 45-083 Opole.

9. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Referatowi weryfikacyjnemu odznak krajoznawczych przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego.

Regulamin i wykaz obiektów opracował: Patryk Frydel, Jacek Ramus

Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!