Ogłaszamy przetarg na inwestora zastępczego dla Gimnazjum Piastowskiego!

Ogłaszamy przetarg na inwestora zastępczego dla Gimnazjum Piastowskiego!

Kim jest inwestor zastępczy?

Data publikacji:

Inwestor zastępczy podejmuje wszystkie czynności, do których zobowiązany jest inwestor bezpośredni (w tym przypadku Muzeum Piastów Śląskich) w ramach procesu budowlanego. Zastępuje więc inwestora bezpośredniego w całym procesie inwestycyjnym.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ogłasza rozpoczęcie procedury na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku dawnego gimnazjum piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zarządczych, jako inwestora zastępczego działającego w imieniu Zamawiającego – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, polegających na zleceniu, nadzorowaniu, kontroli wykonania oraz przygotowaniu do odbiorów i użytkowania obiektu dawnego Gimnazjum Piastowskiego na cele muzealne, tj. uruchomienie Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu.

Działania te polegać będą na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac, który wykona kompleksowy projekt przebudowy wraz z adaptacją obiektu na cele muzealne i w dalszym etapie – zrealizuje całość prac budowlano – adaptacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-505cde08-7e2f-11ee-9aa3-96d3b4440790?fbclid=IwAR3EFPJwbdc5YvQMd41nxP1dv9ml_P-a0B1QsirLEO-I_X0LEhgjklHBLi4

Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!