Ogłoszenie w sprawie Pracowni Digitalizacyjnej

Ogłoszenie w sprawie Pracowni Digitalizacyjnej

Dzisiaj ogłosiliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do tworzonej pracowni digitalizacyjnej” – w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2024 oraz Samorządu Województwa Opolskiego na rok 2024. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia do Pracowni Digitalizacyjnej tworzonej w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Zamierzamy wyposażyć pomieszczenie Pracowni w odpowiedni sprzęt umożliwiający wykonywanie dokumentacji zabytków na najwyższym poziomie technicznym właściwym dla obiektów udostępnianych przez jednostki muzealne. Przewidziano też zakup i dostawę wyposażenia w postaci mebli. Szczegóły – proszę kliknąć tu: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3be1903-f249-11ee-b016-82aaee56c84c

Data publikacji:

Galeria zdjęć

Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!