Przypominamy i zapraszamy!

Przypominamy i zapraszamy!

Krótkie przypomnienie: dzisiaj o godz. 18.00 w Sali Pinottiego spotkanie autorskie z ks. prof. Bogdanem Giemzą, poświęcone jego książce „Sport w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II”.

Data publikacji:

Krótkie przypomnienie: dzisiaj o godz. 18.00 w Sali Pinottiego spotkanie autorskie z ks. prof. Bogdanem Giemzą, poświęcone jego książce „Sport w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II”.

Nasz gość jest salwatorianinem i bliskie mu jest sanktuarium w Trzebnicy, z którym przez wiele lat był związany. „Staraniem salwatorianów, stróżów grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy od zakończenia II wojny światowej – czytamy w innej jego książce pt. „Święci żyją świętymi. Święta Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu świętego Jana Pawła II” – [...] watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa, za zgodą Ojca świętego Benedykta XVI, erygowała 24 stycznia 2007 roku Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy [...]. Natomiast rozporządzeniem Prezydenta RP z 4 lipca 2014 roku zespół dawnego opactwa cysterek został uznany za Pomnik Historii”.

Nie musimy chyba nikomu przypominać, że Zamek Piastów Śląskich również jest Pomnikiem Historii, od 2018 roku, zaś Trzebnicę i Brzeg łączy postać św. Jadwigi Śląskiej, patronki dnia wyboru papieża Jana Pawła II.

Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!