Czy rozpoznajecie fragment tej dekoracji? 🤔

Czy rozpoznajecie fragment tej dekoracji? 🤔

To herb księcia Jerzego II Piasta na portalu bramy wjazdowej do gmachu Gimnazjum Piastowskiego 🏛️

Data publikacji:

Czy widzicie na nim kolory? 🤔

Powinniście! Portal ten powstał w 1569 roku. Jest zachowany oryginalnie i mimo wielu zabrudzeń nadal można zobaczyć na nim kolory, którymi kilkaset lat temu ozdobiono jego powierzchnię. Spójrzcie! Na pierwszy plan wybija się barwa czerwona, ale inne też z łatwością znajdziecie 🔎

Te kolory bez problemu dostrzeżecie też z perspektywy chodnika, więc w ramach spaceru po mieście warto na chwilę podnieść głowę do góry ⬆️

Z uwagi na tak dobre zachowanie jego pierwotnej kolorystyki w przyszłości planuje się odtworzenie oryginalnej, barwnej dekoracji 👩‍🎨

Podobny zabieg przeprowadzono w ostatnich latach na renesansowych portalach brzeskiego zamku (od strony miasta i od strony dziedzińca) 🏰

A poniżej znajdziecie porównanie herbu księcia Jerzego II Piasta herbu księcia Jerzego II Piasta z Gimnazjum Piastowskiego do jego herbu na bramie zamkowej. Być może właśnie tak jak na zamku w przyszłości będzie wyglądać herb na portalu Gimnazjum 🎨

bdgf-horz.jpg 372.94 KB

Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!