Oświadczenie

Oświadczenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w związku z wypowiedziami burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka dotyczącymi Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów.

Data publikacji:

Komunikat Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (1).jpg 233.04 KB

W związku z wypowiedziami Jerzego Wrębiaka podczas debaty wyborczej w regionalnej rozgłośni - Radio Doxa w dniu 18.04.2024 r., a dotyczącymi rzekomego zaangażowania w proces tworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu – Oddziału Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, wyrażamy nasze oburzenie manipulacjami wypowiedzianymi przez kandydata na burmistrza Brzegu. Czynimy to po raz kolejny, apelując do Jerzego Wrębiaka o powstrzymanie się od przywłaszczania efektów naszej pracy.

Podczas debaty burmistrz Wrębiak wypowiedział następujące słowa:

„Naszą wartością dodaną są zabytki (…).Teraz uruchomiliśmy, bo został odmrożony projekt Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, czyli wielki budynek który jest przy zamku za chwilę zostanie wyremontowany i to będzie piękne centrum konferencyjne”.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że burmistrz nic nie uruchamiał. To my pracujemy nad utworzeniem muzeum z pełną infrastrukturą, a nie "pięknego centrum konferencyjnego". Gmach Gimnazjum Piastowskiego nie zostanie wyremontowany "za chwilę". Proces inwestycyjny potrwa kilka lat.

Kolejny cytat burmistrza Wrębiaka:

„Jeżeli chodzi o muzeum Kresów to musze powiedzieć, że mam czyste sumienie. Byłem osobą która bardzo mocno zabiegała ze środowiskami kresowymi aby ten obiekt został przejęty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa i dzisiaj Ministerstwo w ramach PFU zobowiązało się wyłożyć ponad sto milionów złotych, bo tak pokazuje ten projekt”.

Na żadnym etapie Ministerstwo nie było właścicielem obiektu. Na dziś nie ma też żadnego projektu. Niestety burmistrz Wrębiak nie rozumie również czym jest PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy). PFU było podstawą do wstępnego kosztorysu inwestorskiego, który obliczono na około 180 milionów złotych, czyli blisko 200 milionów złotych.

Informacje podawane przez Jerzego Wrębiaka są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd nie tylko mieszkańców Brzegu czy województwa, ale przede wszystkim środowiska kresowian w kraju i za granicą, którym bliska jest idea powstania miejsca pamięci o kresach właśnie w Brzegu. Z oświadczeń Jerzego Wrębiaka wynika, że uczestniczy on w procesie przygotowywania projektów, uzgodnień i ustaleń związanych z adaptacją obiektu dawnego Gimnazjum Piastowskiego na Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Ponadto Jerzy Wrębiak podaje kwoty, jakie rzekomo mają być przeznaczone na utworzenie Muzeum, z czego ma wynikać jego rzekome zaangażowanie w ten proces. Tymczasem samorządowcami regionalnymi i przedstawicielami Rządu, którzy realnie wsparli tę inicjatywę są m.in.: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, jego zastępca Zbigniew Kubalańca oraz Monika Jurek Wojewoda Opolski.

Jerzy Wrębiak nie uczestniczył na żadnym z etapów przygotowywania Programu Funkcjonalno – Użytkowego w roku 2023 (dokumentu stanowiącego podstawę planistyczną dla przyszłego Muzeum), wykonywania dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku w roku 2023 czy badaniach archeologicznych (2022 r. i 2023 r.) i pracach rozbiórkowych współczesnych obiektów na terenie dawnego Gimnazjum (2023 r.). Nie posiada także żadnej wiedzy na temat finansowania przedsięwzięcia, czego dowodem są nieprawdziwe cyfry podawane publiczne przez jego osobę.

Nadmieniamy, że wszystkie prace prowadzone na terenie Gimnazjum odbywają się pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy współpracy merytorycznej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu a także przy wsparciu ze strony władz Samorządu Powiatu Brzeskiego i władz Samorządu Województwa Opolskiego.

Dotychczas Jerzy Wrębiak angażował się w publiczną krytykę naszych działań. Pracowników Muzeum określał mianem "pracusi", a naszą pracę nazywał amatorszczyzną oraz działaniami pozorowanymi. Dzisiaj to, co krytykował, przedstawia jako swój sukces.

W tym miejscu apelujemy do Jerzego Wrębiaka o powstrzymanie się od przywłaszczania sobie dorobku naszej kilkuletniej pracy, a także od komentarzy wprowadzających w błąd wszystkich, którym idea powstania Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów jest bliska sercu. Jest to nieeleganckie i nieetyczne.

Wyrażamy ubolewanie, iż mimo kilkukrotnych próśb w tej sprawie, Jerzy Wrębiak nie potrafi uszanować naszego zdania i ciężką pracę wykonywaną przez pracowników Muzeum wskazuje jako własne osiągnięcia.

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu


Przykłady komentarzy, które jeszcze dwa miesiące temu burmistrz Wrębiak pisał w naszym temacie:

9uaOOASm79JtE9VHrVq2gSRIiLV94s5tg83nGvY4.jpg 263.11 KB


Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!