Umowa na roboty rozbiórkowo-porządkowe i badania archeologiczne przy Gimnazjum Piastowskim podpisana!

Umowa na roboty rozbiórkowo-porządkowe i badania archeologiczne przy Gimnazjum Piastowskim podpisana!

Lada dzień rozpoczną się kolejne prace przy budynku dawnego Gimnazjum Książęcego

Data publikacji:

1.JPG 1.54 MB

Lada dzień na teren wewnętrznego placu - dawnego dziedzińca przy Gimnazjum Piastowskim wjedzie sprzęt budowlany i rozpocznie się kolejny etap działań mających na celu przekształcenie tej przestrzeni pod Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów - oddziału Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Prace obejmą m.in. wyburzenie łącznika łączącego gmach gimnazjum z powojennym budynkiem biurowym od strony ulicy Długiej, rozbiórkę garaży i obiektu gospodarczego, stojących przy murze od strony ulicy Chrobrego, oraz wykonanie pełnopłaszczyznowych wyprzedzających badań archeologicznych. 

W zakresie prac archeologicznych przeprowadzona zostanie kwerenda archiwalna przed przystępieniem do wykopalisk. Same wykopy obejmą obszar 2 700 metrów kwadratowych. Głębokość wykopów będzie uzależniona od odnalezienia reliktów nowożytnej oraz średniowiecznej architektury i elementów zagospodarowania dawnego Gimnazjum Książęcego, czy obiektów zwiazanych ze dawną zabudową należącą do kompleksu zamkowej kolegiaty św. Jadwigi. Warto w tym miejscu wspomnieć, że warstwy kulturowe mogą na tym obszarze sięgać nawet do 5 metrów poniżej poziomu gruntu. 

Przypominamy, że w ubiegłym roku przebadano około 120 metrów kwadratowych powierzchni podwórka i odkryto blisko 1000 artefaktów. Mamy nadzieję, że nadchodzące badania będą równie owocne.

Inwestycji podejmie się konsorcjum firm: Tree Capital z Łubnej (prace rozbiórkowe) oraz Archgeo Piotr Janczewski z Wrocławia (badania archeologiczne). Ze strony Muzeum nadzór prowadzić będzie inż. Jan Sadowski. Koszt realizacji prac wynosi 1 632 446, 59 zł brutto. 

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na bieżąco będziemy informować o postępach w pracach.


Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!