Nowe artefakty od darczyńcy zasilają kolekcję muzealiów kresowych

Nowe artefakty od darczyńcy zasilają kolekcję muzealiów kresowych

Dnia 9 marca mieliśmy przyjemność gościć pana Eugeniusza Szewczuka, przewodniczącego Koła Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej w Brzegu, który zdecydował się ofiarować na rzecz powstającego Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów ciekawe artefakty.

Data publikacji:

Dnia 9 marca mieliśmy przyjemność gościć pana Eugeniusza Szewczuka, przewodniczącego Koła Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej w Brzegu, który zdecydował się ofiarować na rzecz powstającego Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów ciekawe artefakty. Wśród przekazanych obiektów znajduje się m.in. fragment posadzki prezbiterium kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Międzyrzeczu Koreckim, miejscowości położonej w dawnym województwie wołyńskim. Barokowa świątynia była największą ozdobą przedwojennego Międzyrzecza, ufundowaną w początkach XVIII wieku przez podkomorzego koronnego księcia Dominika Jerzego Lubomirskiego. Pieczę nad kościołem dzierżyli Pijarzy, których to zakon wybudował w tej miejscowości również kolegium pijarskie, znane z wysokiego poziomu nauczania, przez co w krótkim czasie zyskało ono miano „Wołyńskich Aten”. Podobną estymą cieszyło się słynne Gimnasium Illustre w Księstwie Brzeskim ufundowane przez Jerzego II w XVI wieku i którego gmach będzie w najbliższej przyszłości siedzibą Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Jednakże w tym samym czasie gdy międzyrzecka placówka przeżywała rozkwit, brzeska szkoła doświadczała srogich klęsk, z pruskim bombardowaniem w 1741 na czele. Kolejną różnicą w dziejach obu instytucji jest fakt, że kresowa szkoła dzięki Pijarom miała katolickie korzenie, podczas gdy brzeskie gimnazjum było o charakterze luterańskim. Ta znacząca odmienność, którą z pewną dozą ostrożności można analogicznie rozciągnąć na Śląsk Opolski i Kresy Wschodnie będzie miała znaczenie kilka wieków później, w czasach powojennych kiedy to kresowi repatrianci, w głównej mierze katolicy będą osadzać się na terenach protestanckiej Opolszczyzny.

Dzięki uprzejmości pana Szewczuka ten namacalny kawałek historii w postaci elementu prezbiterium zniszczonego dzisiaj, a niegdyś okazałego kościoła z Międzyrzecza Koreckiego zasili zbiory nowotworzonego muzeum, gdzie pod pieczołowitą opieką zespołu historyków ma szansę w niedalekiej przyszłości trafić do szerokiego grona ludzi. Przypomina on również o czasach polskiej świetności na dawnych kresach wschodnich, o której to pamięć jest niekiedy zacierana.

Zachęcamy by Państwo również wzięli udział w naszej zbiórce!

Więcej informacji o akcji zbiórki:

+48 883 777 014:
zbiorka@brzegzamek.pl
https://zamek.brzeg.pl/muzeum-dziedzictwa-i-kultury-kresow/zbiorka-pamiatek-kresowych 

Dobrymi wiadomościami fajnie się dzielić z innymi!

Data publikacji:

Powodzenie!

Niepowodzenie!